hiradclothing : از «تصویب قانون سرشماری از نفوس» تا «کاهش نرخ تورم در اسپانیا و فرانسه»

در hiradclothing مطلب از «تصویب قانون سرشماری از نفوس» تا «کاهش نرخ تورم در اسپانیا و فرانسه» مشاهده می کنید

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی سیزدهمین روز خرداد ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت hiradclothing