hiradclothing : گزارش| آزمون و خطا در مدیریت شهری اهواز / نخل‌های کنده شده مرکز شهر شهادت دهند

در hiradclothing مطلب گزارش| آزمون و خطا در مدیریت شهری اهواز / نخل‌های کنده شده مرکز شهر شهادت دهند مشاهده می کنید
در پی انتشار خبر برچیدن نخل‌های کاشته شده در خیابان سلمان فارسی توسط شهرداری اهواز آن هم سه هفته پس از کاشت آن‌ها؛ این سوال به وجود می‌آید که آیا مرکز شهر هم با «آزمون و خطا» مدیریت می‌شود؟
ممنون بابت بازدید از سایت hiradclothing