hiradclothing : عرضه اولیه احتمالی هفته آینده چیست؟

در hiradclothing مطلب عرضه اولیه احتمالی هفته آینده چیست؟ مشاهده می کنید

اخبار حکایت از آن دارد که 25 نماد در صف عرضه اولیه می باشند. دو نماد در بین این 25 نماد از شانس بیشتری برای عرضه اولیه شدن در هفته پیش رو برخوردارند.
ممنون بابت بازدید از سایت hiradclothing